Lékařský slovník

Zadejte hledaný výraz např.: abdomen

Výraz Význam
diaetologia ae, f. (ř. diaita způsob života, ř. logos nauka) dietologie, nauka o zdravé, správné životosprávě
diagnosis is, f. (ř. dia skrz, ř. gnosis poznání) diagnóza, rozpoznání, určení choroby. Diagnosis differentialis rozpoznávání choroby podle projevů. Diagnosis ex iuvantibus stanovení diagnózy podle léčení, léčebných výkonů (úspěšných nebo neúspěšných). Diagnosis pathologica diagnóza posmrtná. Diagnosis per exclusionem stanovení diagnózy s vyloučením jiných chorob
diagnostica ae, f. (ř. diagnostikos vhodný k poznání) diagnostika, nauka o rozpoznávání a pojmenování nemoci
diagnosticus a, um (ř. diagnostikos vhodný k poznání) diagnostický, vztahující se k diagnóze
diagonalis e (ř. dia skrz, ř. gonia roh, úhel) diagonální, úhlopříčný
diagramma tis, n. (ř.) diagram, nástin, nákres, grafické znázornění průběhu nějakého procesu
diakinesis is, f. (ř. dia skrz, ř. kinesis pohyb) diakineze, období profáze redukčního dělení
dialogus i, m. (ř. dialogos) dialog, rozmluva, vědecká výměna názorů
dialysis is, f. (ř. dia skrz, ř. lysis uvolnění) dialýza, odstraňování, oddělování vysokomolekulárních látek od nekrystalizujících nízkomolekulárních látek pomocí membrán. Dialysis extracorporalis mimotělní dialýza, pročištění krve od škodlivých látek pomocí tzv. "umělé ledviny", hemodialýza. Dialysis peritonaealis dialýza peritoneální, pročištění krve od škodlivých látek pomocí peritoneálního nálevu (do břišní dutiny)
diameter tri, m. (ř. diametros) průměr. Diameter Baudelocque vzdálenost od trnu posledního bederního obratle k hornímu zevnímu kraji spony stydké. Diameter biparietalis vzdálenost mezi oběma hrbolky kosti temenní. Diameter bitemporalis vzdálenost mezi kostmi spánkovými. Diameter frontooccipitalis vzdálenost mezi kostí čelní (od glabely) a nejvyšším bodem kosti týlní. Diameter medianus (conjugatus) spojnice předhoří (promontoria) a zadní plochy spony stydké. Diameter mentooccipitalis průměr mezi bradou a nejzazším bodem kosti týlní. Diameter obliquus šikmý průměr pánve. Diameter suboccipito-bregmaticus průměr mezi spojnicí hlavy a krku a středem velké fontanely. Diameter transversus příčný průměr pánve
Celkem záznamů: 321
Problém:

Tvaroh a česnek na bolest krku

Rada: do tvarohu rozmačkejte česnek, vložte do plátna a udělejte si zábal kolem krku více

Adresář

Z diskuze

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku