Lékařský slovník

Zadejte hledaný výraz např.: abdomen

Výraz Význam
adaptabilis e (l. adaptare přizpůsobovat) adaptabilní, schopný přizpůsobení, přizpůsobitelný, přizpůsobivý
adaptabilitas atis, f. (l. adaptare přizpůsobovat) adaptabilita, schopnost organismu přizpůsobit se změněným podmínkám
adaptatio onis, f. (l. adaptare přizpůsobovat) adaptace, přizpůsobení, připodobnění
adaptivus a, um (l. adaptare přizpůsobit) adaptační, přizpůsobený, přizpůsobitelný
adaptometria ae, f. (l. adaptare přizpůsobit, ř. -metria měření, míra) adaptometrie, měření rychlosti, kterou se oko přizpůsobí změnám intenzity světla
adde l. addere přidávat) dej, přidej!
addictio onis, f. (l. addicere přisoudit) adikce, přiřknutí, přisouzení; vznik závislosti (na drogách)
addisonismus i, m. ( podle angl. lékaře Th. Addisona) nesprávné označení pro souhrn příznaků připomínajících Addisonovu nemoc
additio onis, f. (l. addere přidávat) adice, přidávání, sčítání
additionalis e (l. additio přidání, připojení) přídatný, přiřčený
Celkem záznamů: 21106
Problém:

Stévia sladká jako nahradní sladidlo

Rada: Pomáhá diabetikům, jako náhradní sladidlo. Pomáhá při léčení cukrovky více

Adresář

Z diskuze

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku