Lékařský slovník

Zadejte hledaný výraz např.: abdomen

Výraz Význam
sinoscopia ae, f. (l. sinus dutina, splav, ř. skopein pozorovat) sinoskopie, vyšetření čelistních dutin zrakem pomocí speciálního přístroje
sinosus a, um (l. sinuare křivit) bohatý na zakřivení
sinoventricularis e (l. sinus dutina, splav, l. ventriculus komora) sinoventrikulární, týkající se žilního splavu (před)síně a srdeční komory
sinus us, m. zátoka, záliv, záhyb, oblouk, splav, dutina. Sinus caroticus sinus karotický, rozšířený začátek arteria carotis communis, v jehož stěně jsou obsaženy presoreceptory ovlivňující krevní tlak. Sinus cavernosus splav kavernózní, houbovitý žilní prostor po obou stranách tureckého sedla. Sinus coronarius cordis sběrný žilní kmen na zadní stěně srdce. Sinus durae matris (sinus venosi durales) nitrolebeční žilní splavy. Sinus epididymidis serózní štěrbina mezi varletem a nadvarletem. Sinus ethmoidalis dutina v labyrintu kosti čichové. Sinus frontalis dutina kosti čelní. Sinus Highmori maxillaris dutina horní čelisti (Highmorova). Sinus lactifer vřetenovité rozšíření ductus lactifer před jeho vyústěním na prsní bradavce. Sinus lienis krevní (venózní) sinusy sleziny, jejichž výstelku tvoří fixní makrofágy, zevně opředené sítí retikulárních vláken. Sinus maxillaris dutina horní čelisti. Sinus occipitalis splav kosti týlní. Sinus paranasalis vedlejší dutina nosní. Sinus petrosus superior horní splav kosti skalní. Sinus pleurae záhyb pohrudnice na přechodech jednotlivých úseků parietální pleury v druhý. Sinus sigmoideus splav esovitý. Sinus sphenoidalis párová dutina v těle kosti klínové. Sinus sphenoparietalis splav pod okraji malých křídel kosti klínové. Sinus trunci pulmonalis výduť kmene plicních tepen. Sinus unguis kožní zářez, v němž je zasazen kořen nehtu. Sinus venosus splav žilní. Sinus venosus persistens venózní sinus, do něhož se vlévají plicní žíly a který je spojen s levou srdeční (před)síní
sinusitis itidis, f. (l. sinus dutina, splav) sinusitida, zánět vedlejších nosních dutin
sinusographia ae, f.) duralis (l. sinus dutina, splav, ř. grafein psát) sinusografie durální, rentgenové znázornění splavů tvrdé pleny mozkové pomocí kontrastní látky
sinusoides es (m.) (l. sinus dutina, splav, ř. eidos podoba) sinusoidní, podobný dutině; sinusoida, rozšířená krevní kapilára (např. v játrech, kostní dřeni aj.)
sinusotomia ae, f. (l. sinus dutina, splav, ř. tome řez) sinusotomie, chirurgické otevření dutiny
sinuutricularis e (l. sinus dutina, splav, l. utriculus trubička, rourka) sinuutrikulární, týkající se záhybu kostěného kanálku a utrikulu
sirenomelia ae, f. (ř. Seiren mytická mořská panna, ř. melos úd) sirénomelie, monstrum, zrůda, jejíž dolní končetiny jsou v různém stupni spojeny
Celkem záznamů: 21106
Problém:

Zlatobýl při onemocnění ledvin

Rada: Zlatobyl obecný- odvodňuje, doporučuje se při chorobách ledvin a močových cest více

Adresář

Z diskuze

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku