Lékařský slovník

Zadejte hledaný výraz např.: abdomen

Výraz Význam
reflexus us, m. (l. reflectere otáčet) reflex, ohnutí, bezděčná reakce organismu na vnější podnět zprostředkovaná nervstvem. Reflexus abdominalis reflex břišní. Reflexus analis reflex řitní, při mechanickém podráždění řitního otvoru. Reflexus auropalpebralis zavření víček a otočení hlavy při nenadálém a nadměrném zvukovém podnětu. Reflexus cornealis reflex korneální, rohovkový, sevření víček při dotyku rohovky. Reflexus interoreceptivus reflex na podnět vycházející z interoreceptoru útrobních orgánů. Reflexus labialis reflex labiální, retní. Reflexus medioplantaris poklep na střed plosky nohy vyvolávající extenzi nohy. Reflexus mediopubicus reflex mediopubický, úder na sponu stydkou vyvolávající stah břišních svalů a přitahovačů (adduktorů) stehna. Reflexus mentolabialis (nasolabialis) sešpulení rtů a stah bradových svalů při poklepu na rty. Reflexus monosynapticus reflex monosynaptický, reflexního oblouku a okosticový. Reflexus oculocardialis zpomalení srdeční frekvence při tlaku na oční bulbus. Reflexus patellaris reflex šlachový, poklep na čéškovou šlachu vede k extenzi bérce. Reflexus periostalis reflex periostální, okosticový. Reflexus polysynapticus reflex polysynaptický, reflexního oblouku se účastní více neuronů, spojených mezi sebou více než dvěma synapsemi. Reflexus proprioreceptivus reflex proprio(re)ceptivní, reflex na podnět vycházející z proprioreceptoru ve svalech, šlachách nebo kloubech. Reflexus psychogalvanicus reflex psychogalvanický, změna kožního odporu vlivem smyslového podnětu, silné emoce. Reflexus pupillaris reflex pupilární, zornicový, světelný, zúžení zornice při osvícení okase účastní dva neurony s jedinou synapsí mezi nimi.
refluxus us, m. (refluxum, i, n.) (l. refluere téci zpět) reflux, zpětný tok, zpětné vyplavování, transport tekuté látky uvnitř dutého orgánu proti normálnímu směru toku. Refluxus vesicoureteralis reflux vezikoureterální, zpětný tok moči z močového měchýře do močovodu
reformatio onis, f. (l. reformare přetvořit) reformace, obnovení, úprava, náprava
refractarius a, um (l. refragari odporovat) odporující, budící odpor
refractio onis, f. (l. refringere vylomit, zlomit) refrakce, lom světelných paprsků při přechodu do jiného prostředí; opětovné zlomení špatně srostlé kosti. Refractio oculi vztah mezi předozadní osou oka a lomivostí jeho optického systému
refractometron i, n. (l. refractio lom, ř. metron míra, měřítko) refraktometr, přístroj k měření indexu lomu světelných paprsků různými látkami
refractus a, um (l. refrangere tlumit) zeslabený, zmenšený
refragatio onis, f. (l. refragari odporovat) odpor, odporování
refrigerans antis (l. refrigerare ochladit) ochlazující
refrigeratio onis, f. (l. refrigerare ochladit) refrigerace, ochlazení, zchlazení, snížení horečky
Celkem záznamů: 21106
Problém:

Měsíček na žlučník a játra

Rada: Měsíček lékařský skvěle působí na činnost žlučníku a jater, má desinfekční a hojivé účinky více

Adresář

Z diskuze

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku