Lékařský slovník

Zadejte hledaný výraz např.: abdomen

Výraz Význam
necessitas atis, f. naléhavost, nutnost, nevyhnutelnost
necraemia ae, f. (ř. nekros mrtvola, ř. haima krev) nekrémie, ztráta životnosti krve, stav, kdy je zničen velký počet krvinek
necrectomia ae, f. (ř. nekros mrtvola, ř. ektome vynětí) nekrektomie, operační vynětí, odstranění odumřelé tkáně
necrencephalus i, m. (ř. nekros mrtvola, ř. enkefalos mozek) nekrencefalus, měknutí mozku, odumírání mozku
necrobiosis is, f. (ř. nekros mrtvola, ř. bios život) nekrobióza, fyziologický zánik buněk nebo tkáně organismu (v protikladu k patologické nekróze). Necrobiosis lipoidica diabeticorum tuková nekrobióza diabetiků, degenerativní změny až nekróza tukové tkáně při cukrovce, kožní změny zvláště na dolních končetinách
necrocomium i, n. (ř. nekrokomein pečovat o mrtvé) nekrokomium, umrlčí komora
necrohormonum i, n. (ř. nekros mrtvola, ř. horman pomáhat) nekrohormon, rozpadový produkt tkáně
necrologia ae, f. (ř. nekros mrtvola, ř. logos nauka) nekrologie, statistické podchycení příčin smrti, statistika úmrtnosti
necrolysis is, f.) epidermalis toxica (ř. nekros mrtvola, ř. lyein uvolňovat) nekrolýza povrchních vrstev pokožky s tvorbou podkožních puchýřů
necromania ae, f. (ř. nekros mrtvola, ř. mania vášeň) nekrománie, pohlavní náklonnost k mrtvolám
Celkem záznamů: 21106
Problém:

Borůvky s cukrem proti průjmu

Rada: Průjem zastaví borůvky naložené v cukru. více

Adresář

Z diskuze

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku